• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. แผนปฏิบัติการ/รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ/รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 07.04.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด 09.03.2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 12.10.2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 07.10.2021
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 ดาวน์โหลด 07.10.2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง