• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดท่อเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกองดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ฝายต้นมะขามหมู่ที่ 7ดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01ดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขามดาวน์โหลด 22/09/2023
รายงานผลประจำปี 2565 โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยดาวน์โหลด 27/06/2023
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดาวน์โหลด 22/06/2023
หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 18/06/2023
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 15/05/2023
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 05/04/2023
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 03/04/2023
รายงานผลงานตามนโยบาย No gift Policyดาวน์โหลด 10/03/2023
จุดพิกัดและแบบ ปร.4 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVชนิดเครื่อข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับภติดตั้งภายนอกอาคาร หมู่ที่ ที่ 1,7,8 เทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 07/03/2023
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 21/02/2023
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 31/01/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด 23/01/2023
เผยแพร่ราคากลางดาวน์โหลด 20/01/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกองดาวน์โหลด 20/01/2023
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 19/01/2023
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 27/12/2022
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง