• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประสัมพันธ์ตำบลแม่ไร่

ข่าวประสัมพันธ์ตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 1/10/2022
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 1/6/2022
เอกสารแนะนำภาษีป้าย ดาวน์โหลด 12/17/2021
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด 11/18/2021
คู่มือชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลด 11/16/2021
ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 11/8/2021
ประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตราการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดาวน์โหลด 11/2/2021
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2565 (แก้ไข) ดาวน์โหลด 11/1/2021
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 10/29/2021
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด โทร 053-667505 ดาวน์โหลด 10/15/2021
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลด 10/12/2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลด 9/30/2021
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 ดาวน์โหลด 9/29/2021
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 ดาวน์โหลด 9/23/2021
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลด 9/23/2021
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 ดาวน์โหลด 9/23/2021
ประกาศเทศบาลต าบลแม่ไร่ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด 9/10/2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง