• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
จุดพิกัดและแบบ ปร.4 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVชนิดเครื่อข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับภติดตั้งภายนอกอาคาร หมู่ที่ ที่ 1,7,8 เทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 07/03/2023
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 31/01/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด 23/01/2023
เผยแพร่ราคากลางดาวน์โหลด 20/01/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกองดาวน์โหลด 20/01/2023
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 19/01/2023
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 27/12/2022
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ดาวน์โหลด 22/12/2022
ขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2566ดาวน์โหลด 08/12/2022
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 08/12/2022
สรุปรายงานเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 05/11/2022
รายงานประมวลภาพเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 13/10/2022
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022
ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022
การบริการรับชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ดาวน์โหลด 15/09/2022
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 15/09/2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง