• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 09/06/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด 12/05/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 07/04/2022
รายงานสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 ดาวน์โหลด 07/04/2022
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 30/03/2022
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมขอบถนนไหล่ทาง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 14 ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 14/03/2022
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 14/03/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด 04/03/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 04/02/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 07/01/2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 07/01/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 16/12/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 04/11/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลด 07/10/2021
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 ดาวน์โหลด 07/10/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 07/10/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด 27/09/2021
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดาวน์โหลด 27/09/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้าน ดาวน์โหลด 21/09/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส ดาวน์โหลด 21/09/2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง