• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร ซอย 5 เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 10/03/2023
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 (ถนนเลียบเชิงดอย ถึง กศน. แม่ฟ้าหลวง)ดาวน์โหลด 09/03/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566ดาวน์โหลด 07/03/2023
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 (ถนนเลียบเชิงดอย ถึง กศน. แม่ฟ้าหลวง)ดาวน์โหลด 02/03/2023
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 (ถนนเลียบเชิงดอย ถึง กศน. แม่ฟ้าหลวง)ดาวน์โหลด 02/03/2023
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System)ดาวน์โหลด 27/02/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System)ดาวน์โหลด 27/02/2023
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร ซอย 5 เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 22/02/2023
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร ซอย 5 เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 22/02/2023
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านดอนชัยดาวน์โหลด 13/02/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566ดาวน์โหลด 06/02/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 03/02/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)ดาวน์โหลด 02/02/2023
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 19/01/2023
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565ดาวน์โหลด 11/01/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565ดาวน์โหลด 09/01/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565ดาวน์โหลด 15/12/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565ดาวน์โหลด 03/11/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565ดาวน์โหลด 19/10/2022
แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 19/10/2022
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง