• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ตารางแสดงวงเงินงลประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01ดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขามดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดท่อเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกองดาวน์โหลด 22/09/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน สิงหาคม 2566ดาวน์โหลด 08/09/2023
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 17/08/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566ดาวน์โหลด 11/08/2023
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 04/08/2023
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 20/07/2023
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 20/07/2023
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 07/07/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566ดาวน์โหลด 06/07/2023
ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ซอย 7/12ดาวน์โหลด 20/06/2023
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกอง หมู่ที่7 ซอย 7/12ดาวน์โหลด 20/06/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566ดาวน์โหลด 13/06/2023
ประกาศเผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 23/05/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566ดาวน์โหลด 09/05/2023
ประกาศเผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 09/05/2023
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร ซอย 5 เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 08/05/2023
1234

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง