• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 09.06.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด 12.05.2022
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 30.03.2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 14.03.2022
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น เทศบาลตำบลแม่ไร่ ดาวน์โหลด 14.03.2022
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น เทศบาลตำบลแมไ่ร ดาวน์โหลด 14.03.2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลด 14.03.2022
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมขอบถนนไหล่ทาง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 14 ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 14.03.2022
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 14.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 09.03.2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด 09.03.2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 09.03.2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง