• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
แผนอัตรากำลัง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 10.04.2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง