• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่

  • 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240.
  • +66 0-53667-505
  • +66 0-53667-505
  • info@maerai.go.th.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง