• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รวมคำถาม-ตอบ Asked Questions (FAQs)

Q. อยากทราบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ โอนเงินหรือจ่ายเมื่อไหร่ วันไหน ครับ?

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนครับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง