• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 09.06.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด 17.05.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 27.04.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 11.04.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 30.03.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด 30.03.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 30.03.2022
สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชนเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด 30.03.2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง