• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งธงชาติ ธงสัญลักษณ์และบรมฉายาลักษณ์ ร.10 เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเทศบาล และดำเนินการติดตั้งธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง