• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รถบรรทุกน้ำเติมแทงค์น้ำสำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.โดยนายจิตร ห้วยไชย ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำไปเติมแทงค์น้ำสำนักสงฆ์บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ใช้น้ำจำนวน 8,000 ลิตร

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง