• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจเซ็คและซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตรวจเซ็คและซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด -ซอย 3 (จุดที่3,สุดซอย)จำนวน 2จุด ตรวจเซ็คและซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 จำนวน 2จุด -ซอย 5 (บริเวณสุดซอย)จำนวน 2จุด แก้ไขตำแหน่งการส่องสว่างดวงโคมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 จำนวน 1จุด -ซอย 5/3 (ปากซอย)จำนวน 1จุด

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง