• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

การเรียนการสอนแบบ on hand ของ ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่

ศพด. ได้จัดใบงานให้เด็กๆไปหัดทำที่บ้าน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ on hand

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง