• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ซอยหลังโรงเรียนวัดสันกอง

เมื่อเวลา 03.30 น. งานป้องกันได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ซอยหลังโรงเรียนวัดสันกอง งานป้องกันฯ นำรถดับเพลิง และรถตรวจการณ์ เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวพบเป็นเพลิงกำลังลุกไหม้ห้องทานอาหารที่ต่อแยกจากตัวบ้าน ขนาด 4?6 เมตร จึงเข้าระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 04.00 น. 1. บ้านนางสุภาภรณ์ พรมมินทร์ เลขที่ 130 หมู่ 9 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน มีรายละเอียดดังนี้ 2.ห้องทานข้าวเสีนหายทั้งหลัง 3.ทรัพย์สินเสียหาย โทรทัศน์ เครื่องเสียง โต๊ะกินข้าว เก้าอี้ งานป้องกันฯ พร้อมกำลัง 4 นายพร้อมท่านประธานสภาฯ ดำเนินการตัดไฟฟ้า ใช้น้ำจำนวน 6000 ลิตร เพลิงสงบเวลา 04.00 น. กลับถึงที่ตั้งเวลา 04.20 น.

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง