• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ได้มอบหมายให้งานเกษตรสำนักปลัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่และโดยรอบเทศบาล เพื่อความสะอาดและสบายตาแก่ผู้เดินทางมาติดต่องานภายในเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง