• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด – เปิด บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยนายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด – เปิด บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง