• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่เทศบาล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นักวิชาการเกษตรชำนาญการนำทีมงานส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าดู น่าอยู่ และพร้อมในการปฏิบัติงาน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง