• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณ ปากซอย 5 ม.9 ต.แม่ไร่ เนื่องจากอาจเกิดอันตราย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณ ปากซอย 5 ม.9 ต.แม่ไร่ อ.แม่จันฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ริมร่องน้ำ อาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง