• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจเช็คอุปกรณ์ทำความสะอาดรถตู้ EMS

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการทำความสะอาดและตรวจเช็คอุปกรณ์ ประจำรถ EMS เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง