• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกตรวจสอบไฟส่องสว่างสาธารณะ

ออกตรวจสอบไฟส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางสายหลัก พหลโยธินตั้งแต่ ม.1-ม.2

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง