• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ ปรับตำแหน่งดวงโคมไฟ ปรับตำแหน่งลำโพงเสียงตามสาย บ้านป่าสักขวาง หมู่ 3 รวมทั้งหมด 32 จุด

วันที่ 18-19 พฤาภาคม 2566 โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ ปรับตำแหน่งดวงโคมไฟ ปรับตำแหน่งลำโพงเสียงตามสาย บ้านป่าสักขวาง หมู่ 3 รวมทั้งหมด 32 จุด

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง