• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านห้วยไร่เตรียมงานวันพ่อ

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง