• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบรั้วหน้าเทศบาล

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายงานให้ นักวิชาการเกษตรพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบรั้วหน้าเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นที่เรียบร้อย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง