• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่มอบนโยบายและมาตรการการป้องกันโควิด-19 แก่ข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง

วันที่23/12/64นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้ นายศุกร์ ชายปันโย และนายบุญส่ง จันทาพูน รองนายกเทศมาตรีฯ มอบนโยบายและมาตรการการป้องกันโควิด-19 แก่ข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมนัดหมายทำความสะอาดสำนักงาน ตั้งแต่15:00เป็นต้นไป

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง