• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

พ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง