• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจของคณะกรรมการประกวดการจัดการสาธารณภัย

เมื่อ 3/2/65 จ่าสิบตำรวจหญิง กฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจของคณะกรรมการ ประกวดการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2565

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง