• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 7 ก.พ. 65 นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านห้วยไร่ หมู่ที่6 (การผลิตและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย)

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง