• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้ นายคำนวณ ก๋องคำ นิติกรประจำเทศบาลตำบลแม่ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนในพื่นที่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง