• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับภูมิทัศน์ประจำเดือนมิถุนายน

งานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ปรับภูมิทัศน์ประจำเดือนมิถุนายน 2567 บริเวณด้านหน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง