• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง