• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ทำความสะอาดล้างลานวัดดอนมูล

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดดำเนินการล้างทำความสะอาดลานวัดดอนมูล หมู่ 1

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง