• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รายงานผลการปฏิบัติงานของกองช่าง

#ซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ #รายงานผลการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ตามที่ได้รับมอบหมายจาก จ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ดังนี้ 1. บ้านดอยชัย หมู่ 8 บริเวณ - สามแยกหลังธงทอง จำนวน 1จุด - สามแยกซอย 13/3 (หลังสวนอดีตนายกฯ) จำนวน 1 จุด รวม 2 จุด 2. บ้านห้วยไร่ ล่าง บริเวณ ซอย 7 หลังใจบ้าน จำนวน 1จุด รวม 1 จุด

image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง