• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านป่ากว๋าว แจกใบงาน

ศพด.บ้านป่ากว๋าว แจกใบงานพร้อมเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง และสำรวจการหยุดเรียนตามของเด็กๆ

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง