• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นำน้ำไปเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ 6 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายจิตร ห้วยไชย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ นำรถบรรทุกน้ำไปเติมน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งบ้านห้วยไร่ ม.6 จำนวน 10 จุด ใช้น้ำทั้งหมด จำนวน 24,000 ลิตร

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง