• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศพด.ห้วยไร่บน

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเงินออมทรัพย์ ประเมินแฟ้มผลงาน ความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่บน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง