• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รถบรรทุกน้ำเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

วันที่ 25 เมษายน 2565 โดยนายจิตร ห้วยไชย ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำไปเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง