• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

มอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ หมู่ที่ 8

>>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายไพศาล  พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลไร่ #หัวหน้าสำนักปลัด #นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 ร่วมกับสภาองค์กรพัฒนาชุมชน(พอช) ดำเนินการมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ยากไร้ รายนายคำ อิ่นแก้ว บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง