• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
ลงสำรวจพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านหมู่ที่ 7 22/05/2023
อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 21/05/2023
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 18/05/2023
เหตุพายุฝน::13/05/23 #แม่ไร่ไม่ทิ้งกัน 14/05/2023
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12/05/2023
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 9 และติดตามโครงการรางระบายน้ำ หมู่ 1 11/05/2023
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน #หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่2,7,9 ณ วันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2566 11/05/2023
คณะกรรมการแผนพัฒนาประชุมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบลแม่ไร่ลแม่ไร่ 10/05/2023
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน 08/05/2023
ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ หมู่5 26/04/2023
โครงการงานราชพิธีวันสำคัญของทางราชการ และการจัดงานประเพณีและร่วมกิจกรรมทางพิธีศาสนา “กิจกรรมวันเทศบาล” ประจำปี 2566 24/04/2023
ลงพื้นที่สำรวจเหตุวาตภัยและมอบกระเบื้องแก่ผู้ประสบภัย 22/04/2023
ทำความสะอาดบริเวณรอบๆเทศบาล 21/04/2023
ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 5 20/04/2023
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2566 13/04/2023
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566 11/04/2023
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2566 04/04/2023
โครงการส่งเสริมอาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 27/03/2023
กิจกรรมวัน อปพร.2566 22/03/2023
โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2023
12345678

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง