• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
โครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้มีอาการป่วยทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช (การตรวจฟื้นฟูผู้เสพและผู้เคยเสพยาเสพติด) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ 28/11/2022
เข้าร่วมอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมย่อยอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานคณะทำงาน บุคลากร ขับเคลื่อน โครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ 25/11/2022
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นบ้านสันกอง หมู่ที่ 7 25/11/2022
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ไร่ลีค ณ สนามกีฬาเปตอง บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 25/11/2022
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้กรณีขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือเทศบาลตำบลแม่ไร่ 24/11/2022
โครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้มีอาการป่วยทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช (การตรวจฟื้นฟูผู้เสพและผู้เคยเสพยาเสพติด) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 24/11/2022
ประชุมประชาคมแผนและโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 6 23/11/2022
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2565 18/11/2022
พบปะให้กำลังใจและมอบผ้าห่มให้กับประชาชนที่วัดสันกอง หมู่ที่ 7 17/11/2022
ประชุมประจำเดือนศูนย์ อปพร.และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 15/11/2022
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 15/11/2022
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 14/11/2022
ประชุมประชาคมแผนและโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 4 11/11/2022
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10/11/2022
ประชุมประชาคมแผนและโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 3 10/11/2022
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่ ครั้งที่2/2565 09/11/2022
ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอ การจัดทำแอพพลิเคชั่น smart city data platform 09/11/2022
ลงพื้นที่มีการวางกล่องเกเบี้ยน หมู่ที่ 7 08/11/2022
กิจกรรมวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่(บน) 08/11/2022
ตรวจสถานประกอบการร้านค้าประทัด ดอกไม้ไฟ โคมลอย 07/11/2022
1234

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง