• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด และผู้กับตัวสัมผัสอย่างสูงพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 11 ครอบครัว 9/16/2021
ลงพื้นดูความเรียบร้อยของศูนย์ CI ที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยไร่ 9/16/2021
กองช่างดำเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะขยายเขตเพิ่มเติม 9/9/2021
ทำความสะอาดถนนบริเวณ บ้านดอนชัย ม.8 ซ.14 และ บ้านสันกอง ม.7 ซ.5 8/28/2021 9:56:06 PM
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ 8/28/2021 9:53:35 PM
ขอขอบคุณ หจก.แม่จัน ปริ้นติ้ง ร้านฟ้าประทานอาหารสัตว์ 8/28/2021 9:51:53 PM
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ 8/28/2021 9:41:55 PM
ดำเนินเก็บสิ่งขีดขวางทางน้ำ บริเวณซอย 4 ม.1 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 8/28/2021 9:40:52 PM
กองช่างดำเนินการช่อมแชมฝาท่อระบายน้ำ บ้านดอนชัย ม.8 ชอย15 8/28/2021 7:11:55 PM

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง