• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวเวลาเพิ่ม
เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์คุ้มครองเด็กระดับตำบลและป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ชุมชน 20/06/2024
มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุจากโครงการอุ้ยสอนหลาน 20/06/2024
คณะติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2567 17/06/2024
แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG 12/06/2024
แจ้งเตือนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 11/06/2024
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปีงบประมาณ2567 11/06/2024
Bringing youth to the table for the next decade 07/06/2024
วันงดสูบบุหรี่โลก 07/06/2024
ลงพื้นที่ฝายอุ้ยถา สำรวจเส้นทางเดินน้ำ 04/06/2024
พ่นหมอกควัน หมู่ 8 04/06/2024
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 03/06/2024
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 03/06/2024
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 01/06/2024
พ่นหมอกควัน หมู่ 1 30/05/2024
โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน 29/05/2024
พ่นหมอกควัน หมู่ 7 28/05/2024
พ่นหมอกควัน หมู่ 2 27/05/2024
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 26/05/2024
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อ 24/05/2024
พิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักณ์ฯ? 24/05/2024
12345678910...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง