• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

กีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

>>วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 #กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้จัดกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย หมู่ที่ 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ พร้อมด้วย #คณะผู้บริหาร #ปลัดเทศบาล ผอ.รพสต.แม่ไร่ ผอ.รร.ป่ากว๋าว-ดอนชัย #สจ.เสน่ห์ ปัญญาดี #สมาชิกเทศบาล #ผู้อำนวยการกองทุกกอง #พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และ #กำนันผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนำทีมนักกีฬาประชาชนของแต่หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่ในครั้งนี้
-ต่อมาได้รับเกียรติจากคุณอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ #นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจประชาชนและนักกีฬาทุกบ้านในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้รู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
-ในเวลาต่อได้รับเกียรติจากคุณละออง ติยะไพรัช #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตังหวัดเชียงราย เขต7 ได้เดินทางมาเยี่ยมชม พบปะและให้กำลังกับนักกีฬาในงานจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่
>>เทศบาลตำบลแม่ไร่ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่เสียสละเวลา และให้ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้
#รู้แพ้ #รู้ชนะ #รู้อภัย คือหัวใจของนักกีฬา
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง