• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 9 และติดตามโครงการรางระบายน้ำ หมู่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล     

ตำบลแม่ไร่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่ที่ 9 และติดตามโครงการสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง