• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง