• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

>>วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วย #ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี #หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด #โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้พิการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ไร่ (รร.บ้านสันกอง)

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง