• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่ฝายอุ้ยถา สำรวจเส้นทางเดินน้ำ

วันที่4 มิถุนายน 2567

นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ฝายอุ้ยถาสำรวจเส้นทางน้ำ

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง