• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

Bringing youth to the table for the next decade

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และตัวแทนชุมชนตำบลแม่ไร่ ตัวแทนเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้ “Bringing youth to the table for the next decade" ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เวลา 08.30 น.

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง