• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

วันงดสูบบุหรี่โลก

นายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ โรงเรียนบ้านสันกอง และโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ร่วมรณรงค์ เนื่องในวัน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ภายในหน่วยงานและชุมชนตำบลแม่ไร่

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง