• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปีงบประมาณ2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

อบรม?โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปีงบประมาณ2567

ณ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง