• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

แจ้งเตือนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลแม่ไร่ แจ้งเตือนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งใกล้หมดเวลาการชำระภาษี ภายใน 1 กรกฎาคม 2567

หากชำระภาษีล่าช้า เกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียภาษีค้างชำระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงืนเพิ่ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-667505 ต่อ 22 กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง