• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประชุมประจำเดือนศูนย์ อปพร.และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

??วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้นายรุ่งทิวา อาคะปัญญา #รองนายกเทศมนตรี/ประธานศูนย์ อปพร. นายชาตรี โสภณสุขเจริญ #รองนายกเทศมนตรี/รองประธานศูนย์ อปพร.ให้เป็นประธานในการประชุมสมาชิก อปพร. ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 และได้มีการประชุม#คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ไร ครั้งที่1/2565
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง