• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

คณะนำร่องทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว ณ บ้านห้วยกว๊าน อำเภอเชียงแสน อนุสรณ์สามผู้กล้าและสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าอิ้ว

#นำร่องทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว  วันที่  15 กันยายน  2565  ณ  บ้านห้วยกว๊าน  อำเภอเชียงแสน อนุสรณ์สามผู้กล้าและสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าอิ้วเมี้ยน

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง