• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ทำความสะอาดถนนบริเวณ บ้านดอนชัย ม.8 ซ.14 และ บ้านสันกอง ม.7 ซ.5

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้งานป้องกันเข้าทำความสะอาดถนนบริเวณ บ้านดอนชัย ม.8 ซ.14 และ บ้านสันกอง ม.7 ซ.5

image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง