• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯและการเตรียมงานของดีแม่จัน

????วันที่ 6 มกราคม 25666 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือเทศบาลตำบลแม่ไร่เหตุอุทกภัย และประชุมการเตรียมงานของดีแม่จัน ประจำปี 2566 โดยมี นายวรากร สิทธิเดชะ #ปลัดอำเภอแม่จันประจำตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษาหารือในครั้งนี้
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง